So sánh đặc điểm tự nhiên cơ bản của Trung và Nam Mĩ với Bắc Mĩ

So sánh một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của trung và nam mĩ với bắc mĩ ( địa hình, khí hậu, cảnh quan tự nhiên )

user-avatar

* Địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ:
- Giống nhau: Gồm 3 dạng địa hình chính, phân bố như nhau từ Tây sang Đông: núi trẻ, đồng bằng, núi già và cao nguyên.
- Khác nhau: Ở Bắc Mĩ hệ thống Cóođie và sơn nguyên chiếm gần một nửa lục địa Bắc Mĩ trong khi ở lục địa Nam Mĩ, hệ thống Anđét cao và độ sộ hơn, nhưng chiếm tỉ lệ nhỏ hơn nhiều so với hệ thống Cóocđie ở Bắc Mĩ.


Các câu hỏi liên quan