Vì sao châu Nam Cực thực vật không thể tồn tại được?

Vì sao Châu Nam Cực thực vật không thể tồn tại được mà vẫn có khoáng sản phong phú?

user-avatar

vì nhiều nhà khoa học đã nói châu nam cực nhiều khoáng sản phong phú do hiệu ứng nhà kính , khí hậu trái đất nóng lên


Các câu hỏi liên quan