Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống con người?

sự tan băng ở châu nam cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên trâí đất thế nào

user-avatar

Băng ở Nam Cực tan sẽ làm mực nước biển dâng cao, làm ngập vùng đất thấp ven biến, nhất là các đồng bằng châu thổ dân.

Chúc bạn học tốt!!!


Các câu hỏi liên quan