Trình bày thành phần dân cư châu Đại Dương?

trình bày thành phần dân cư châu đại dương. Tại sao lục địa Ô-xtraay-li-a được bao bọc xung quang làn biển nhưng lại có khí hậu khô hạn

user-avatar

1) Dân cư gồm 2 thành phần chính là người bản địa và người nhập cư .

Người bản địa chiếm khoảng 20% dân số, bao gồm người Ô-xtra-lô-it sống ở Ô-xtra-li-a và các đảo chung quanh, người Mê-la-nê-diêng sống trên các đảo Tây Thái Bình Dương và người Pô-li-nê-diêng sống trên các đảo Đông Thái Bình Dương.

Người nhập cư chiếm khoảng 80% dân số, phần lớn là con cháu người châu Âu đến xâm chiếm và khai phá lục địa từ thế kỉ 18.

2) Bởi vì :

+ Chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn là lãnh thổ Astralia trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.

+ Phía đông có dãy trường sơn chạy sát biển từ bắc xuống nam, chắn gió ẩm từ các vùng biển phía đông thổi vào lục địa Australia gây mưa nhiều ở sườn núi phía biển, sườn núi khuất gió và các vùng phía tây bị khô hạn.

+ Ảnh hưởng từ dòng biển lạnh tây Australia làm cho vùng duyên hải có lượng mưa ít. Chúc bạn học tốt!!! ^.^


Các câu hỏi liên quan