Khí hậu châu Âu thay đổi từ Tây sang Đông như thế nào?

Khí hậu châu Âu thay đổi từ Tây sang Đông như thế nào?Hãy giải thích sự thay đổi đó.

user-avatar

Vào tháng 1, nhiệt độ ở phía tây là 0oC → ở giữa là -10oC → phía tây là -20oC

Nhiệt độ giảm dần từ Tây sang Đông

Giải thích:

+ Chịu dòng ảnh hưởng của gió Tây ôn đới và dòng biển nóng Bắc đại tây dương.

+ Sườn đón gió là sườn Tây nên ấm, ẩm, mưa tương đối nhiều quanh năm


Các câu hỏi liên quan