Sự khác nhau giữa khí hậu và sông ngòi của môi trường ôn đới hải dương và lục địa?

nếu sự khác nhau giữa khí hậu và sông ngòi của MT ôn đới hải dương và ôn đới lục địa

user-avatar

Ôn đới hải dương:

- Khí hậu:

+ Mùa hạ: mát

+ Mùa đông: ẩm

+ Mùa mưa: quanh năm

- Sông ngòi: nhiều nước quanh năm

Ôn đới lục địa

- Khí hậu:

+ Mùa hạ: nóng

+ Mùa đông : lạnh, có tuyết rơi

+ Mùa mưa: mùa hạ

- Sông ngòi: nhiều nước vào mùa hạ


Các câu hỏi liên quan