Nêu lợi ích và khó khăn do sông mang lại?

Nêu lợi ích và khó khăn do sông mang lại?

Thứ 4 ngày 2/5/2018 tui thi rùi!

user-avatar

- Lợi ích của sông:

+Phát triển du lịch.

+Thủy điện.

+Phát triển giao thông, đường thủy.

+ Đánh bắt thủy sản.

+Thủy lợi.

...

- Tác hại của sông:

+ Về mùa lũ, nước sông dâng cao, gây lụt lội, làm thiệt hại lớn đến tài sản và sinh mạng của nhân dân quanh vùng.

+ Địa hình càng dốc thì sức nước chảy càng mạnh gây khó khăn cho lưu thông, di chuyển.

...


Các câu hỏi liên quan