Nêu tình hình kinh tế văn hóa Chăm Pa từ thế kỉ II - thế kỉ X

Nêu tình hình kinh tế- văn hóa Chăm Pa từ thế kỉ II- thế kỉ X

user-avatar

Người Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt và dùng trâu bò kéo cày. Nguồn sống chủ yếu của họ là nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi năm 2 vụ. Người Chăm còn làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi. Họ sáng tạo ra xe guồng nước để chứa nước từ sông, suối lên ruộng và từ ruộng thấp lên ruộng cao.Họ còn trồng các loại cây ăn quả (cau, dừa, mít...) và các loại cây khác ( bông, gai,...). Nghề khai thác lâm thổ sản ( trầm hương , ... ) làm đồ gốm khá phát triển. Cư dân sống ven biển , ven sông có nghề đánh cá

Người Chăm thường trao đổi , buôn bán với nhân dân các quận ở Giao Châu , Trung Quốc , Ấn Độ . Một số lái buôn Chăm còn kiêm nghề cướp biển và buôn bán nô lệ .


Các câu hỏi liên quan

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm nào?

PHẦN I.TRẮC NGHIỆM .Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất :

Câu 1: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào:

A. Năm 938 B. Năm 939 C. Năm 940 D. Năm 941

Câu 2: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào?

A. Mùa xuân năm 545 B. Mùa xuân năm 546

C. Mùa xuân năm 547 D. Mùa xuân năm 548

Câu 3: Câu nói: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi-..đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!" là câu nói của:

A. Bà Trưng Trắc B. Bà Triệu

C. Bà Trưng Nhị D. Bà Lê Chân

Câu 4: Năm 679, nhà Đường đổi tên nước ta là gì?

A. Giao châu B. Vạn Xuân C. Âu lạc D. An Nam đô hộ phủ

Câu 5: Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu?

A. Hát Môn B. Long Biên C. Mê Linh D. Cổ Loa.

Câu 6: Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt?

A. Vì sắt là kim loại quý B. Vì họ dùng sắt để chế tạo vũ khí

C. Sợ dân ta chế tạo vũ khí chống lại họ D. Vì họ muốn chiếm nhiều sắt của ta.

Câu 7: Mai Thúc Loan chọn nơi nào để xây dựng căn cứ?

A. Thái Bình B. Đường Lâm C. Sa Nam D. Luy Lâu

Câu 8: Vì sao Phùng Hưng kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

A. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Đường

B. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán

C. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Ngô

D. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương

Giúp mình với mai mk thi rồi

Ai trả lời trước mk tick cho