Qua cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, em có nhận xét và suy nghĩ gì?

QUA CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA MAI THÚC LOAN , EM CÓ NHẬN XÉT VÀ SUY NGHĨ GÌ?

Giúp mik nha các bạn , cần gấp để thi học kì II !!!

user-avatar

mai thúc loan chỉ xuất thân từ một dân phu rất bình thường chưa bao giờ là tướng trực tiếp cầm quân, chưa 1 lần được huấn luyện về binh pháp, nhưng với tài năng xuất chúng trong việc tập hợp tổ chức nghĩa quân, bố trí trận đánh bất ngờ vào lực lượng của đối phương là Quang Sở Khách - Một viên tướng được xếp hạng giàu tài năng, rốt cuộc phải hoảng hốt bỏ chạy. Điều này khiến cho cả đương thời và hậu thời lẫn hậu thế phải cảm phục.

suy nghĩ tù từ mình ghi tiếp


Các câu hỏi liên quan

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm nào?

PHẦN I.TRẮC NGHIỆM .Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất :

Câu 1: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào:

A. Năm 938 B. Năm 939 C. Năm 940 D. Năm 941

Câu 2: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào?

A. Mùa xuân năm 545 B. Mùa xuân năm 546

C. Mùa xuân năm 547 D. Mùa xuân năm 548

Câu 3: Câu nói: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi-..đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!" là câu nói của:

A. Bà Trưng Trắc B. Bà Triệu

C. Bà Trưng Nhị D. Bà Lê Chân

Câu 4: Năm 679, nhà Đường đổi tên nước ta là gì?

A. Giao châu B. Vạn Xuân C. Âu lạc D. An Nam đô hộ phủ

Câu 5: Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu?

A. Hát Môn B. Long Biên C. Mê Linh D. Cổ Loa.

Câu 6: Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt?

A. Vì sắt là kim loại quý B. Vì họ dùng sắt để chế tạo vũ khí

C. Sợ dân ta chế tạo vũ khí chống lại họ D. Vì họ muốn chiếm nhiều sắt của ta.

Câu 7: Mai Thúc Loan chọn nơi nào để xây dựng căn cứ?

A. Thái Bình B. Đường Lâm C. Sa Nam D. Luy Lâu

Câu 8: Vì sao Phùng Hưng kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

A. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Đường

B. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán

C. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Ngô

D. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương

Giúp mình với mai mk thi rồi

Ai trả lời trước mk tick cho