Nguyên nhân quân ta dành thắng lợi trong trận Bạch Đằng?

Nêu nguyên nhân dẫn đến quân ta dành thắng lợi trong trận Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo?

user-avatar

Nguyên nhân :

- Dotinh thần đoàn kết của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền và xây dựng địa hình cọc lớn trên sông Bạch Đằng.

- Ngô Quyền bt sử dung cả 4 yếu tổ thien thời địa lợi nhân hoà


Các câu hỏi liên quan