Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào

user-avatar

Vào khoảng thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ VIII TCN ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dần hình thành những bộ lạc lớn.

Sản xuất phát triển, mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo nảy sinh và ngày một tăng thêm. Cần có người chỉ huy đứng ra lãnh đạo tập hợp nhân dân chống lại lụt lội bảo về mùa màng.

Các làng bản có giao lưu nhưng cũng có xung đột.

Cần giải quyết các xung đột để sống yên ổn hơn. Nhà nước Văn Lang đã ra đời trong hoàn cảnh phức tập nói trên.


Các câu hỏi liên quan