Giải thích các thuật ngữ lịch sử : Thuật

Giải thích các thuật ngữ lịch sử :

Thuật Luyện kim :

Nông nghiệp lúa nước

Tình cảm cộng đồng :

Trung Nguyên

user-avatar

-Thuật luyện kim : lĩnh vực khoa học kĩ thuật và ngành công nghiệp điều chế các kimloại từ quặng hoặc từ các nguyên liệu khác, chế biến các hợp kim, gia công phối kim loại bằng áp lực, bằng cách thay đổi các thành phần hoá học và cấu trúc để tạo ra những tính chất phù hợp với yêu cầu sử dụng.

-Nông nghiệp lúa nước : nông nghiệp trồng lúa nước

-Tình cảm cộng đồng :mik chỉ bik nó là tình cảm có tính "cộng đồng" :D

-Trung Nguyên :là một khái niệm địa lý, đề cập đến khu vực trung và hạ lưu Hoàng Hà với trung tâm là tỉnh Hà Nam, là nơi phát nguyên của nền văn minh Trung Hoa, được dân tộc Hoa Hạ xem như trung tâm của Thiên hạ.Cổ nhân cũng thường dùng các từ như "Trung Quốc", "Trung Thổ", "Trung Châu" với ý nghĩa tương tự như Trung Nguyên.

Theo mik nghĩ mấy câu trên ko pải là thuật ngữ lịch sử ^^ mik hiểu sao trả lời bn như vậy(chỉ là góp ý) ^^


Các câu hỏi liên quan