Tóm tắt diễn biến, kết quả chiến tranh Bạch Đằng

Tóm tắt diễn biến, kết quả chiến tranh bạch đằng.

Ban nao lam xong nhanh va hay nhat thi mik tich cho

user-avatar

Hoàng Kim Chi

Trận Bạch Đằng
a. Hoàn cảnh:
- Tháng 1 – 1288, Thoát Hoan cho quân chiếm đóng Thăng Long
Sau trận Vân Đồn tình thế của quân Nguyên như thế nào?
- Quân Nguyên ngày càng khó khăn vì thiếu lương thực, nhiều nơi xung yếu bị quân ta chiếm lại, lương thực ngày càng cạn kiệt, quân Nguyên nguy cơ rơi vào tình trạng cô lập.

- Thoát Hoan quyết định rút quân về Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo hai đường thuỷ, bộ.
=> Nhà Trần mở cuộc phản công trên cả 2 mặt trận thuỷ, bộ.

b. Diễn biến:
- Tháng 4-1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy rút về nước bằng đường thủy trên sông Bạch đằng.
- Khi nước triều dâng cao ta nhử địch lọt vào trận địa mai phục.
- Khi nước triều xuống, quân ta đổ quân đánh, cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra. Ô Mã Nhi bị bắt sống.
- Trên bộ đội quân của Thoát Hoan rút về nước cũng bị quân ta đánh ở nhiều nơi.

c. Kết quả:
- Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên đã kết thúc thắng lợi vẻ vang.
- Đập tan ý đồ xâm chiếm Đại Việt của đế chế Nguyên. Kế hoạch bành trướng xuống các nước phía Nam Trung Quốc bị phá tan.


Các câu hỏi liên quan

Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Đề I

Câu 1: Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Câu 2: Hình ảnh người nữa tướng khi ra trận "Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi trông rất oai phong lẫm liệt" bà là ai?

Câu 3: Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là?

Câu 4: Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào?

Câu 5: Em hãy hoàn thành đoạn trích từ "Thiên Nam Ngũ Lục Áng sử dân gian thế kỉ XVII":

"Một xin --... nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa -...

Ba kẻo oan ức -...

Bốn xin -... sở công lênh này"

Câu 6: Phân tích tình hình nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

Câu 7: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành độc lập

Câu 8: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Đề II

Câu 1:Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là?

Câu 2:Nghệ thuật đặc sắc của người Chăm là?

Câu 3: Dạ Trạch Vương là ai?

Câu 4: Năm 679 nhà Đường cho người Việt cai quân ở?

Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào năm?

Câu 6: Lý Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩamthắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

Câu 7: Trình bày văn hóa của Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Câu 8: Trình bày diễn biến chiến thắng Bạh Đằng năm 938? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc?