Kể tên các cuộc khởi nghĩa của nhân dân thời Bắc Thuộc

kể tên các cuộc khởi nhĩa của nhân dân thời bắc thuộc . theo em , trong các cuộc khởi nghĩa đó , cuộc khởi nghĩa nào có cách đánh giặc độc đáo . vì sao?

user-avatar

Các cuộc khởi nghĩa:

- K/n Hai Bà Trưng (năm 40)

- K/n Bà Triệu (năm 248)

- K/n Lý Bí (năm 542)

- Triệu Quang Phục chống lại nhà Lương

- K/n Mai Thúc Loan (năm 712)

- K/n Phùng Hưng (năm 776-791)

- Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của Khúc Thừa Dụ

- Dương Đình Nghệ chống quan Nam Hán (năm 931)

- Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938)

Trong các cuộc khởi nghĩa trên, trận đánh Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo là độc đáo nhất. Vì độc đáo ở chỗ là lợi dụng thủy triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm. Chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách quan các cây cọc lúc thủy triều xuống.


Các câu hỏi liên quan

Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Đề I

Câu 1: Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Câu 2: Hình ảnh người nữa tướng khi ra trận "Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi trông rất oai phong lẫm liệt" bà là ai?

Câu 3: Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là?

Câu 4: Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào?

Câu 5: Em hãy hoàn thành đoạn trích từ "Thiên Nam Ngũ Lục Áng sử dân gian thế kỉ XVII":

"Một xin --... nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa -...

Ba kẻo oan ức -...

Bốn xin -... sở công lênh này"

Câu 6: Phân tích tình hình nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

Câu 7: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành độc lập

Câu 8: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Đề II

Câu 1:Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là?

Câu 2:Nghệ thuật đặc sắc của người Chăm là?

Câu 3: Dạ Trạch Vương là ai?

Câu 4: Năm 679 nhà Đường cho người Việt cai quân ở?

Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào năm?

Câu 6: Lý Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩamthắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

Câu 7: Trình bày văn hóa của Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Câu 8: Trình bày diễn biến chiến thắng Bạh Đằng năm 938? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc?