Trình bày kế hoạch đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc?

1.TRình bày kế hoạch đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc

2.TRình bày kế hoạch chống quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền.Nêu nhận xét của em về kế hoạch đó

3.TRình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938. Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần II

HELP~~~~

user-avatar

câu 2 về kế hoạch đánh giặc của ngô quyền - chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnhvà xây dựng bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng... - độc đáo: lợi dụng thủy triều, xây dựng bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... Quân ta sử dụng những con thuyền nhỏ, dễ luồn lách ở chỗ cọc ngầm. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống... CHÚC BẠN HỌC TỐT


Các câu hỏi liên quan