Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc?

do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"?

user-avatar

giúp luôn nha, nếu 5/1 thì không cần nữa đâu, vì lúc đấy nộp rồi


Các câu hỏi liên quan