Vì sao khởi nghĩa Lí Bí giành được thắng lợi?

Câu 1: Vì sao khởi ngĩa Lí Bí giành được thắng lợi? Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Câu 2: Thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc, cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta là tiêu biểu nhất? Hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền đối với dân tộc ta.

Câu 3: Vì sao nói chính sách đồng hóa của bọn đô hộ là thâm hiểm nhất?

Mấy bạn giúp mình với! Thanks nhìu.

user-avatar

Câu 1:

_ Nhờ tài mưu lược của Lí Bí, biết trọng dụng người tài, nhờ vào sự chính chắn trong cách suy nghĩ và ý thức được lúc nào nên tiến, luc nào nên lui. 1 phần dựa vào tinh thần chiến đấu ngoan cường, bền bỉ của nhân dân và tướng lĩnh.

_ "Vạn" là chục nghìn nghĩa sâu xa là lâu dài mãi mãi, "Xuân" trong xuân xanh, trong sự tươi tốt, bền bỉ. Ý nghĩa là mang đến sự tươi sáng, kéo dà mãi mãi những năm tháng tốt đẹp cho đất nước.

Câu 2:

_ Trong thời kì đấu tranh chống bắc thuộc, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là tiêu biểu nhất.

_ Công lao của Ngô Quyền:

+ Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

+ Giải thoát nhân dân ta khỏi ách thống trị của phong kiến phương Bắc.

+ Giành lại quyền tự chủ cho Tổ quốc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước ta.

Câu 3:

_ Chính sách đồng hóa của bọn đô hộ là thâm hiểm nhất vì:

+ Chúng đưa người Hán sang ở với người nước ta nhất là đàn ông để làm cho phụ nữ nước ta phải sinh con cho chúng, bắt đàn ông nước ta đi làm việc cực nhọc thậm chí đến chết.

+ Chúng đưa văn hóa của người Trung Quốc vào nước ta và bắt nhân dân ta phải học để dần dần quên đi quốc ngữ của mình, làm nhân dân ta ngày càng giống chúng nhằm mục đích xâm chiếm nước ta bắt đầu từ việc đồng hóa con người.

+ Chúng khiến ta quên đi văn hóa và con người Việt Nam có trong mình rồi dần có suy nghĩ mình là người của chúng, mọi việc đều phải nghe theo chúng.


Các câu hỏi liên quan