Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Đề I

Câu 1: Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Câu 2: Hình ảnh người nữa tướng khi ra trận "Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi trông rất oai phong lẫm liệt" bà là ai?

Câu 3: Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là?

Câu 4: Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào?

Câu 5: Em hãy hoàn thành đoạn trích từ "Thiên Nam Ngũ Lục Áng sử dân gian thế kỉ XVII":

"Một xin --... nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa -...

Ba kẻo oan ức -...

Bốn xin -... sở công lênh này"

Câu 6: Phân tích tình hình nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

Câu 7: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành độc lập

Câu 8: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Đề II

Câu 1:Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là?

Câu 2:Nghệ thuật đặc sắc của người Chăm là?

Câu 3: Dạ Trạch Vương là ai?

Câu 4: Năm 679 nhà Đường cho người Việt cai quân ở?

Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào năm?

Câu 6: Lý Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩamthắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

Câu 7: Trình bày văn hóa của Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Câu 8: Trình bày diễn biến chiến thắng Bạh Đằng năm 938? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

user-avatar

Câu 3 : ( Đề I )

Ngàn Hống 2879 - ? TCN Xích Quỷ Kinh Dương Vương không rõ Núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Nghĩa Lĩnh ? - 2524 TCN Xích Quỷ Lạc Long Quân không rõ Núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ
Phong Châu 2524 - 258 TCN Văn Lang Hồng Bàng không rõ Phú Thọ
Cổ Loa 257 - 208 TCN Âu Lạc Nhà Thục Thành Cổ Loa Huyện Đông Anh, Hà Nội
Phiêng Ngung 207 - 111 TCN Nam Việt Nhà Triệu Cung điện Phiên Ngung Thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Mê Linh 40 - 43 Lĩnh Nam Hai Bà Trưng không rõ Huyện Mê Linh, Hà Nội
Long Uyên 544 – 602 Vạn Xuân Nhà Tiền Lý Thành Long Biên Quận Long Biên, Hà Nội hoặc Bắc Ninh (đang tranh cãi)
Vạn An 713 - 722 An Nam thuộc Đường Họ Mai không rõ Huyện Nam Đàn, Nghệ An
Tống Bình ? - 791 Họ Phùng không rõ Hà Nội
Đại La 905 - 938 Tĩnh Hải quân Họ Khúc không rõ Hà Nội
Cổ Loa 939 - 967 Tĩnh Hải quân Nhà Ngô Thành Cổ Loa Huyện Đông Anh, Hà Nội
Hoa Lư 968 - 980 Đại Cồ Việt Nhà Đinh Thành Hoa Lư Ninh Bình
980 - 1009 Nhà Tiền Lê
1009 - 1010 Nhà Hậu Lý
Thăng Long 1010 - 1225 Đại Việt Nhà Hậu Lý Hoàng thành Thăng Long Hà Nội
1226 - 1440 Nhà Trần
Tây Đô 1400 - 1407 Đại Ngu Nhà Hồ Thành nhà Hồ Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Mô Độ 1407 - 1409 Giao Chỉ thuộc Minh Nhà Hậu Trần không có Huyện Yên Mô, Ninh Bình
Đông Kinh 1428 - 1527 Đại Việt Nhà Hậu Lê - giai đoạn Lê sơ Hoàng thành Thăng Long Hà Nội
1527 - 1592 Nhà Mạc
Tây Đô 1533 - 1597 Đại Việt Nhà Hậu Lê - giai đoạn Lê trung hưng Thành Tây Đô Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Cao Bình 1592 - 1677 Đại Việt - khu vực Cao Bằng Nhà Mạc Thành Bản Phủ Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Đông Kinh 1597 - 1789 Đại Việt Nhà Hậu Lê - giai đoạn Lê trung hưng Hoàng thành Thăng Long Hà Nội
1597 - 1787 Đại Việt - Đàng Ngoài Chúa Trịnh Phủ chúa Trịnh
Phú Xuân 1678 - 1777 Đại Việt - Đàng Trong Chúa Nguyễn Dinh chúa Nguyễn Thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế
Qui Nhơn 1778 - 1793 Đại Việt Nhà Tây Sơn Thành Hoàng Đế Thị xã An Nhơn, Bình Định
Phú Xuân 1786 - 1802 Đại Việt Nhà Tây Sơn không rõ Thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế
Huế 1802 - 1945 Việt Nam, sau là Đại Nam Nhà Nguyễn Kinh thành Huế Thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế
Sài Gòn 1887 - 1901 Đông Dương thuộc Pháp Liên bang Đông Dương Dinh Toàn Quyền Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội 1902 - 1954 Đông Dương thuộc Pháp Liên bang Đông Dương Phủ Toàn Quyền Đông Dương Hà Nội
1945 - 1976 Việt Nam, sau là miền Bắc Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phủ Chủ tịch
Huế 1945 Việt Nam Đế quốc Việt Nam không có Thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế
Sài Gòn 1946 - 1949 Nam Kỳ Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ không có Thành phố Hồ Chí Minh
Sài Gòn 1949 - 1955 Miền Nam Việt Nam Quốc gia Việt Nam Dinh Độc Lập Thành phố Hồ Chí Minh
1955 - 1975 Việt Nam Cộng hòa
Lộc Ninh 1972 - 1975 Miền Nam Việt Nam Cộng hòa miền Nam Việt Nam không có Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
Hà Nội 1976 – nay Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phủ Chủ tịch thủ đô hiện tại

Các câu hỏi liên quan