Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc

1/chính sách cai trị của các triều đại phong kiến trung quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc? chính sách tàn bạo nhất, thâm hiểm nhất của họ là gì?vì sao?

2/ hơn 1000năm đsấu tranh giành lại độc lập tổ tiên để lại cho chúng ta những gì?

user-avatar

1. Về kinh tế: Bắt dân ta đống nhiều thứ thuế vô lý, nặng nề. Cống nạp các sản vật quý hiếm. Nhà Hán giữ độc quyền về sắt. Về văn hóa: Bắt dân ta học chữ Hán, theo phong tục người Hán. CHÍNH SÁCH THÂM HIỂM NHẤT: Đồng hóa dân tộc ta nhằm xóa bỏ nền văn hóa của tổ tiên người Việt, xóa bỏ nước ta khỏi bản đồ thế giới.2.Tổ tiên để lại cho chúng ta: Lòng yêu nước, tấm gương của các vị anh hùng dân tộc. Tinh thần bất khuất, đấu tranh bền bỉ vì độc lập của Tổ Quốc. Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân tộc.


Các câu hỏi liên quan

Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Đề I

Câu 1: Năm 179 TCN, Triệu Đà chia nước ta thành những đơn vị hành chính nào?

Câu 2: Hình ảnh người nữa tướng khi ra trận "Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi trông rất oai phong lẫm liệt" bà là ai?

Câu 3: Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là?

Câu 4: Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào?

Câu 5: Em hãy hoàn thành đoạn trích từ "Thiên Nam Ngũ Lục Áng sử dân gian thế kỉ XVII":

"Một xin --... nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa -...

Ba kẻo oan ức -...

Bốn xin -... sở công lênh này"

Câu 6: Phân tích tình hình nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

Câu 7: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành độc lập

Câu 8: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Đề II

Câu 1:Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là?

Câu 2:Nghệ thuật đặc sắc của người Chăm là?

Câu 3: Dạ Trạch Vương là ai?

Câu 4: Năm 679 nhà Đường cho người Việt cai quân ở?

Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào năm?

Câu 6: Lý Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩamthắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

Câu 7: Trình bày văn hóa của Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Câu 8: Trình bày diễn biến chiến thắng Bạh Đằng năm 938? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc?