Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí

HELP ME !!! AI NHANH MÌNH TICK CHO

user-avatar

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí:

-Tinh thần chiến đấu dũng cảm ;cách đánh giặc chủ động ,sáng tạo.
-Cuộc khởi nghĩa diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng giành thắng lợi
-Tinh thần chiến đấu anh dũng của nghĩa quân
-Sự chỉ huy tài tình của Lý Bí và các tướng lĩnh
-Sự đoàn kết,ủng hộ nhiệt tình của nhân dân
-Sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc khởi nghĩa
-Thể hiện tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm dành độc lập của nhân dân ta
-Đưa đất nước ta thoát khỏi ách thống trị cuả nhà Lương

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan