Tại sao nhân dân ta lại lập đền thờ và xây lăng cho các nhân vật lịch sử?

Tại sao nhân dân ta lại lập đền thờ và xây lăng cho các nhân vật lịch sử ?

user-avatar

Tại sao nhân dân ta lại lập đền thờ và xây lăng cho các nhân vật lịch sử ?

Trả lời:

Việc nhân dân ta lập đền thờ các vị tướng và các nhà vua có công ờ khắp nơi:
- Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc...
- Thể hiện lòng biết ơn và đề cao tinh thần yêu nước, hi sinh bất khuất vì độc lập dân tộc của các anh hùng cứu nước.


Các câu hỏi liên quan