Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác

Lấy ví dụ về vai trò thực tiễn của lớp giáp xác :

- Làm thực phẩm cho con người

- Làm thức ăn cho động vật khác

- Có giá trị xuất khẩu

- Làm đồ trang trí

- Tạo nên sự cân bằng về môi trường sinh thái

- Có hại cho giao thông đường biển (hạn chế vận tốc của tàu, thuyền, ...)

- Truyền bệnh giun sán

- Kí sinh gây hại cá

Các bạn giúp mình với, nhanh nhé ! Mình đang gấp, cảm ơn các bạn nhiều !

user-avatar

vai trò thực tiễn của lớp giáp xác:

-Làm thực phẩm cho con người: tôm,cua,ghẹ-

-làm thức ăn cho động vật khác: rận nước,chân kiếm,-.

-có giá trị suất khẩu: tôm, cua, cáy,ghẹ,...

-làm đồ trang trí: vỏ tôm hùm,-

-tạo nên sự cân bằng về môi trường sinh thái: rận nước, cua,-(chắc z..=.=)

-có hại cho giao thông đường biển: sun,-

-truyền bệnh giun sán: mọt ẩm,...

-kí sinh gây hại cá: chân kiếm,-

ít z thôi, bạn thông cảm


Các câu hỏi liên quan