1 bể cá hình lập phương canh1,4m .Bể đầy nước người ta đổ nước từ bể này sang bể hai có cạnh là 2m.Hỏi mược nước trong bể cách miệng bể bao niêu mét

Các câu hỏi liên quan