Có 10 tế bào ban đầu,nguyên phân liên tiếp 5 lần.

a) Số tế bào con đc tạo ra ?

b) Số tế bào sinh dưỡng có bộ NST ?

Mình lm đc câu a rồi nhưng câu b mình ko hiểu nhờ mn giúp mình vs ạ.Cảm ơn mn nhiều

(đây là bài cô mình cho nên trên lớp nhưng ko biết có sai đề ko)^-^

Các câu hỏi liên quan