Có người cho rằng :"Nói dối có hại cho bản thân" nhưng cũng có ý kiến khẳng định :"Có lúc nói dối tạo niềm tin." Theo em hai ý kiến này có mâu thuẫn với nhau không? Trình bày quan điểm của mình. Cấm chép mạng

Các câu hỏi liên quan