Một bóng đèn có ghi (120V - 40W). Đèn được mắc vào lưới điện có hiệu điện thế U =220V. Muốn đèn sáng bình thường thì phải mắc nối tiếp với đèn 1 dây điện trở bằng Ni - Cr có chiều dài bao nhiêu? Cho biết đường kính của dây là d= 0,3 mm, điện trở suất của Ni - Cr là p= 1,1.10-6  ôm.m.

GIẢI GIÚP VỚI M.N ƠI GHI ĐÁP ÁN GIÙM LUN Ạ!!!

Các câu hỏi liên quan