Ở người bình thường, nhiệt độ đo được ở miệng là

Các câu hỏi liên quan