tính chiều dài của 1 tam giác . biết các cạnh của nó tỷ lệ với 7, 5 ,,3 và cạnh lớn nhất dài hơn cạnh bé nhất 12cm

user-avatar

3 cạnh lần lượt là 21, 15, 9 

chu vi là 45


user-avatar

3 cạnh lần lượt là 21, 15, 9 

chu vi là 45


Các câu hỏi liên quan