So sánh bộ xương của chim bồ câu với bò sát

các bạn cho mình hỏi tý,

so sánh bộ xương của chim bồ câu và bộ xương của lớp bò sát.

các bn biết thì làm giúp mình với, mai mình phải nộp cho thầy rồi.mình cảm ơn trước nha!!

user-avatar

Giống

- Đều có xương đầu , cột sống , chi

Khác

- Đều có xương đầu , cột sống , chi

- Đốt sống cổ thằn lằn nhiều nên cổ rất linh hoạt , phạm vi quan sát rộng

- Đốt sống thân mang xương sườn , 1 số kết hợp vs xương mỏ ác lm thành lồng ngực bv nội quan và tham gia hô hấp

- Đốt sống đuôi dài , tăng ma sát cho sự di chuyển trên cạn


Các câu hỏi liên quan