So sánh các đặc điểm chung của sán lông và sán lá gan

So sánh sán lông và sán lá gan?
Ai trả lời đúng mình tick cho :)

user-avatar

Đại diện

Các mặt so

Sán lông

Sán lá gan

Môi trường sống

Sống tự do

Sống kí sinh

Cấu tạo

Dẹp hình lá

Thành cơ thể

Bao bì biểu mô

Bao bì cơ

Di chuyển

Bơi bằng lông bơi

Luồn lách nhờ thành cơ thể và giác bám

Hệ tiêu hoá

Phát triển bình thường

Cực kì phát triển

Sinh sản

Sinh sản bình thường

Đẻ nhiều, có thay đổi vật chủ


Các câu hỏi liên quan