Vì sao trâu bò nước ta có tỉ lệ nhiễm sán lá gan cao?

Vì sao trâu bò nước ta có tỉ lệ nhiễn sán lá gan cao?

user-avatar

- Chúng sống và làm việc ở môi trường đất ngập nước, trong đó có nhiều ốc nhỏ là vật chú trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan.
- Trâu bò ở nước ta thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài thiên nhiên, ở đó có rất nhiều kén sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò.


Các câu hỏi liên quan