Nêu khái niệm hô hấp

Hô hấp là gì??????????????

user-avatar

Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.


Các câu hỏi liên quan