Sán lá gan có những biến đổi thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào

Sán lá gan có những biến đổi thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào ?

Help me với ! Ai học rồi thì giúp mình nhé Thanks nhiều ! Ai trả lời đúng + nhanh + ngắn gọn + trình bày đẹp = 1 GP

******Đã nói là làm

user-avatar

- Sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh nên một số bộ phận bị tiêu giảm.

- Những đặc điểm để sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh là:

+ Cơ thể dẹp, có hình lá.

+ Mắt, lông bơi tiêu giảm.

+ Các giác bám phát triển, có 2 giác bám vào nội tạng vật chủ.

+ Cơ thể có cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển nên sán lá gan có thể chun giản, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường kí sinh.

+ Hầu có cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.


Các câu hỏi liên quan