Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lông, sán lá gan và sán dây 

đặc điểm cấu tạo của sán lông , sán lá gan , sán dây

user-avatar

-Sán lông:
có đầu bằng, 2 bên đầu là 2 thùy khứu giác, giữa là hai mắt đen, đuôi hơi nhọn, miệng nằm ở mặt bụng, tiếp theo miệng là các nhánh ruột, chưa có hậu môn

-Sán là gan:Cơ thể sán lá gan hình lá, dẹp, dài 2 – 5 cm, màu đỏ máu. Mắt, lông bơi tiêu giảm. Ngược lại, các giác bám phát triển. Nhờ cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển, nên sán lá gan có thể chun dãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường kí sinh. Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ. Hầu có cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 nhánh ruột phân nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Sán lá gan chưa có hậu môn.

-Sán dây:

+Có cơ quan giác bám tăng cường (4 giác bám, một số loài khác có thêm giác bám). + Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng qua thành cơ thể. + Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính.

Các câu hỏi liên quan