Nêu tác hại của giun dẹp

Nêu một số loài của ngành giun dẹp và tác hại của chúng?

GIÚP MÌNH NHA

user-avatar

Đa số giun dẹp sống kí sinh: +Sán lá máu kí sinh ở máu người +Sán bã trầu kí sinh ở ruột lợn +Sán dây kí sinh ở ruột non người, cơ bắp trâu bò -Chúng sống chủ yếu ở nội quan của động vật và gây hại cho vật chủ -Cần có những biện pháp phòng chống các bệnh về giun dẹp: rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh II.Đặc điểm chung: STT Đại diện Đặc điểm so sánh Sán lông (sống tự do) Sán lá gan (kí sinh) Sán dây (kí sinh) 1 Cơ thể dẹp và đối xứng 2 bên + + + 2 Mắt và lông bơi phát triển + 3 Phân biệt đầu đuôi, lưng bụng + + + 4 Mắt và lông bơi tiêu giảm + + 5 Giác bám phát triển + + 6 Ruột phân nhánh chưa có hậu môn + + + 7 Cơ quan sinh dục phát triển + + 8 Phát triển qua các gia đoạn ấu trùng + +


Các câu hỏi liên quan