Trình bày cách dinh dưỡng của sán lá gan

Hãy trình bày cách dinh dưỡng của sán lá gan?

user-avatar

Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ. Hầu có cơ khoẻ giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 nhánh ruột phân nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hoá vừa dần chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Sán lá gan chưa có hậu môn.


Các câu hỏi liên quan