Tại sao trâu ở trong chuồng vẫn bị sán lá gan

Tại sao trâu ở trong chuồng mà vẫn bị sán lá gan?

xin giúp đỡ

user-avatar

- Chúng sống và làm việc ở môi trường đất ngập nước, trong đó có nhiều ốc nhỏ là vật chú trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan.
- Trâu bò ở nước ta thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài thiên nhiên, ở đó có rất nhiều kén sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò.


user-avatar

Do trâu bò ở trong chuồng nhưng vẫn phải ăn cỏ mới sông được chứ nên chỉ cần cỏ có kén sán thì trâu bò ăn phải sẽ bị mắc bệnh sán lá gan


Các câu hỏi liên quan