Giun đũa gây bệnh gì cho con người 

giun đũa gây bệnh gì cho con người

user-avatar
Chúng gây ra những rối loạn tiêu hoá và rối loạn thần kinh ở trẻ nhỏ, giun đũa còn làm suy yếu bệnhnhân do chiếm đoạt thức ăn trong ruột người bệnh-

Các câu hỏi liên quan