Nêu đặc điểm và phân loại sán dây ​

sán dây như thế nào?

user-avatar

*Phân loại Sán dây có nhiều loại : sán dây bò, sán dây lợn, sán dây ở cá, sán dây ở chó-

*Cấu tạo và đặc điểm của sán dây:

-Miệng có giác bám, thích nghi với hoạt động bám giữ vào thành ruột, hút chất dinh dưỡng của cơ thể.

-Cơ thể dẹp để dễ luồn lách vào các khe trong cơ thể.

-Mắt và cơ quan di chuyển tiêu giảm.

-Là loài lưỡng tính, sinh sản nhiều .

-Ruột tiêu tiêu giảm, bề mặt cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng do có chiều dài và cơ thể dẹp.


Các câu hỏi liên quan