Nêu đặc điểm chung của ngành giun dẹp và giun đốt

em hãy nêu đặc diểm chung của ngành giun dẹp , giun đốt

user-avatar

*Đặc điểm chung của ngành giun dẹp :

-Dẹp theo chiều lưng bụng

-Đối xứng 2 bên

-Sống tự do hoặc kí sinh

*Đặc điểm ngành giun đốt :

-Cơ thể phân đốt

-Mỗi đốt đều có đôi chân bên

-Có khoang cơ thể chưa chính thức

-Sống trong nước và đất ẩm.


Các câu hỏi liên quan