Nêu tác hại của giun tròn

Nêu lợi ích và tác hại của giun tròn

user-avatar

Tác hại là gây đau bụng, đôi khi tắc ruột và tắc ống mật


Các câu hỏi liên quan