Mô tả cách săn mồi của mực

Chọn cách săn mồi đúng của mực và mô tả cách săn mồi đó trong 2 cách sau :

- Đuổi bắt mồi :

- Rình mồi 1 chỗ

user-avatar

*Mực săn mồi bằng cách rình mồi 1 chỗ(đợi mồi đến để bắt),thường ẩn náu ở nới có nhiều rong rêu ,bắt mồi bằng 2 tua dài còn 8 tua ngắn đưa mồi vào miệng,mực thường phun hỏa mù để che mắt kẻ thù,thường tự vệ là chính

HỌC TỐT


Các câu hỏi liên quan