Điểm giống nhau giữa sán lá máu, sán bã trầu và sán dây

Điểm giống nhau giữa sán lá máu, sán bã trầu, sán dây?

user-avatar

1, ruột phân nhiều nhánh chưa có hậu môn

2, cơ thể dẹp và đối xứng 2 bên

3, phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng

chúc bn học tốt nha!


Các câu hỏi liên quan