Nêu cấu tạo trong của giun đốt

cấu tạo trong của giun đốt

user-avatar

- Hệ tiêu hóa : lỗ miệng , hầu , thực quản , diều , dạ dày cơ , ruột tịt , ruột

- Hệ tuần hoàn và thần kinh : mạch lưng , mạch bụng , mạch vòng vùng hầu có vai trò như tim , hạch não , vòng hầu , chuỗi thần kinh bụng


Các câu hỏi liên quan