Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa chui được vào ống mật người

nhờ đặc điểm nào mà giun đũa chui được vào ống mật người và hậu quả sẽ như thế nào ?

user-avatar

Nhờ đặc điểm của di chuyển (cong cơ thể lại và duỗi cơ thể ra) mà giun đũa chui được vào ống mật người.

Hậu quả:gây tắc ruột và tắc ống mật, hút chất dinh dưỡng và tiết độc tố gây hại cho cơ thể người,gây đau bụng


Các câu hỏi liên quan