Trình bày cấu tạo ngoài của trai sông

Trình bày cấu tạo ngoài của trai sông

user-avatar

Vỏ trai :-gồm 2 mảnh hai mảnh gắn liền với nhau nhờ bản lê ở lưng.

- dây chằng ở bản lề đàn hồi cùng hai cơ khép vỏ.

- gồm 3 lớp:

+ lớp sừng ở bên ngoài.

+lớp đá vôi ở giữa.

+lớp xà cừ ở bên trong.

2. cơ thể trai

Câu tao :

+ áo trai tạo thành khoang có ống hút ống thoát.

+Ở giữa: mang.

+Ở trong:thân trai ,chân trai(còn goi là chân rìu)

-Bộ phận đầu tiêu giảm.


Các câu hỏi liên quan