Nêu vai trò của sâu bọ

nguyên nhân gây bệnh sốt rét.giải thích vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi hơn đồng bằng

biện pháp phòng chống bệnh sốt rét

vai trò của sâu bọ

biển pháp tiêu diệt sâu bọ gây hại

chức năng của các loại vây cá

user-avatar

* Vai trò của sâu bọ:

- Sâu bọ có lợi có vai trò: làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, làm sạch môi trường, thụ phấn cho cây trồng, làm thức ăn cho động vật khác,- Đặc biệt, một số loài được dùng làm thiên địch của sâu bọ hại cây trồng ( ong mắt đỏ, bọ đuôi kìm, bọ đuôi kìm, bọ rùa,...) -> giảm phun thuốc trừ sâu-> giảm ô nhiễm môi trường.

- Sâu bọ có hại phá hoại cây trồng, truyền bệnh , hại đồ gỗ trong nhà


Các câu hỏi liên quan