Nêu vai trò và ví dụ về lớp sâu bọ

Vai trò của lớp sâu bọ. Lấy ví dụ.

user-avatar

*Vai trò thực tiễn :

- Làm thuốc chữa bệnh (VD: ong mật )

- Làm thực phẩm (VD: châu chấu , ấu trùng ong , ... )

- Thụ phấn cây trồng ( vd: ong , bướm , ... )

- Thức ăn cho động vật khác (vd: muỗi , tuồi , bọ gậy , ... )

- Diệt các sâu hại ( vd : bọ ngựa , ong mắt đỏ , ... )

- Hại ngũ cốc ( vd : châu chấu ,... )

- Truyền bệnh (vd : ruồi , muỗi , ... )


Các câu hỏi liên quan