Cơ thể sâu bọ được chia làm mấy phần

Cơ thể sâu bọ được chia làm mấy phần và chức năng chính của mỗi phần

user-avatar

Các phần: Đầu; Ngực; Bụng

-Đầu: gồm đầu, râu và mắt kép giúp xác định phương hướng, xác định con mồi, ăn thịt con mồi ( khá giống con người)

-Ngực:gồm chân và cánh giúp di chuyển

-Bụng: Gồm các lỗ thở giúp hô hấp


Các câu hỏi liên quan