Cách phân biệt lớp sâu bọ với lớp giáp xác

Phan biet lop sau bo voi lớp giáp xac

user-avatar

lớp sâu bọ khác lớp giáp xác ở chỗ

lớp sâu bó có đặc điểm là:

- cơ thể gồm 3 phần (đầu, ngực, bụng)

- đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 dôi chân và 2 đôi cánh

- hô hấp bằng hệ thống ống khí

- phát triển qua biến thái


Các câu hỏi liên quan